SHITJE E DERIVATEVE
SHITJE E DERIVATEVE

DERIVATE:

PETROL COMPANY ju siguron derivate të cilësisë më të lartë se ndonjë nga konkurrentët e kësaj indrustrie. Qëllimi ynë, është që të jemi zgjidhja më e mirë e klientëve për automjetet e tyre. Derivate cilësore, korrektësi, duke kryer punën me seriozitet dhe respektuar standartet më të larta të shërbimit na lejon që të krijojmë marrëdhënie të sinqerta, profesionale dhe afatgjata me klientët tanë.

SHITJE E DERIVATEVE
SHITJE E DERIVATEVE PETROL COMPANY ju siguron derivate të cilësisë më të lartë se ndonjë nga konkurrentët e kësaj indrustrie. Qëllimi ynë, është që të jemi zgjidhja më e mirë e klientëve për automjetet e tyre. Derivate cilësore, korrektësi , duke kryer punën me seriozitet dhe respektuar standartet më të larta të shërbimit na lejon që të krijojmë marrëdhënie të sinqerta, profesionale dhe afatgjata me klientët tanë.
RESTAURANTE
RESTAURANTE Si kompani , në pikat e shitjes së naftës, ne ju ofrojmë klientëve tonë edhe vendin ku mund të ushqehen dhe të relaksohen.Ushqimi dhe pijet i plotësojnë standardet më të larta të cilësisë dhe freskisë.Ambient i përshtatshëm , i pastër dhe shumë miqësor.
MARKETE
MARKETE Në pikat e shitjes së naftës, ofrojmë produkte ushqimore dhe shërbime, të cilat përmbushin nevojat e konsumatorëve.Tregohet shumë kujdes për cilësinë, shumëllojshmërinë dhe për çmimet më të lira në treg, e kjo sepse konstumatorët vijnë para çdo gjëje.
KONTROLLIMI TEKNIK
KONTROLLIMI TEKNIK Për t'i siguruar nevojat e klientëve tonë, ofrojmë shërbim të shkëlqyer të kontrollimit teknik, të automjeteve të vogla dhe të mëdha deri në 3.5 ton.
Kontakti
Mobile 1: 038 535 057
Mobile 2: 038 536 059
Fix: 038 535 137
Fax: 0800 800 88